Franchise Witteveenkader 2015: Beschikbare premie

image_pdf

Indien de gehanteerde premiestaffels zijn uitgedrukt in een percentage van de pensioengrondslag geldt voor premiestaffels op basis van een middelloonstelsel de franchise factor voor middelloon: 100/75. Voor premiestaffels op basis van een eindloonstelsel moet de omvang van de AOW-franchise worden gesteld op het bedrag van de AOW-uitkering maal de factor 100/66,28.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel