Fulltime dienstverband naast een AOV-uitkering

Rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar terecht uitbetaalde AOV-uitkeringen terugvordert na een niet gemeld fulltime dienstverband.

Een verzekerde accountant krijgt een AOV-uitkering. Hij was DGA van zijn eigen accountantskantoor. Hij raakt arbeidsongeschikt door een hersentumor. Verzekeraar start een schadebehandelingstraject, maar de verzekerde verzwijgt daarin gedurende meerdere jaren dat hij inmiddels voor een fors salaris bij een accountantskantoor in dienst was getreden. Volgens hem was dat bekend nu hij aangemeld was bij de collectieve verzekeringen van die werkgever bij de AOV-verzekeraar en was het dienstverband niet relevant omdat het om ander werk zou gaan. De rechtbank vindt de terugvordering van de AOV-verzekeraar terecht. Er was een meldingsplicht op grond van de voorwaarden en daaraan is niet voldaan door aanmelding op een collectieve verzekering. Ook de vermelding in de interne en externe fraudesystemen is terecht en niet disproportioneel.