Fusie Spoorwegpensioenfonds en Pensioenfonds Openbaar Vervoer

Het Spoorwegpensioenfonds en de Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer (SPOV) gaan op 1 april 2020 (en dat is geen grap) fuseren.

Beide pensioenfondsen gaan onder de naam Pensioenfonds Rail en Openbaar Vervoer samen verder. Hiermee ontstaat een nieuw pensioenfonds met ruim 100.000 (gewezen en actieve) deelnemers en pensioengerechtigden, waarvan ruim 75.000 afkomstig van het Spoorwegpensioenfonds en ruim 28.000 afkomstig van de SPOV. 

 

De beleidsdekkingsgraden van beide pensioenfondsen per 30 september 2019 zijn:

Spoorwegpensioenfonds              109,4%

SPOV                                                 107,1%

 

De bij de fusie betrokken partijen, verantwoordingsorganen, vakverenigingen, werkgevers en de Raad van Toezicht ondersteunen de fusie.