Geactualiseerde planning pensioenonderwerpen

image_pdf

Op 18 november 2014 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een geactualiseerde planning van diverse pensioenonderwerpen uit doen gaan naar de Tweede Kamer (TK 32.043, nr. 231). Dit mede n.a.v. het Algemeen Overleg pensioenen op 5 november 2014 en in vervolg op de brief met wijzigingsvoorstellen van 18 december 2013 inzake het Pensioenakkoord.

Het gaat daarbij o.m. om een aantal in die brief aangekondigde maatregelen met betrekking tot het ‘pensioen’ van zzp’ers. Een van die maatregelen is het fiscaal mogelijk maken dat een derdepijlerpensioen (lijfrente) eerder kan worden opgenomen om te voorzien in inkomen bij arbeidsongeschiktheid zonder dat revisierente is verschuldigd. De hiervoor benodigde wetswijziging is opgenomen in het wetsvoorstel ‘Belastingplan 2015’ (EK 34.002, nr. A, Artikel I, onderdeel I).

Andere maatregelen die raakvlakken hebben met het derdepijlerpensioen zullen nog moeten worden uitgewerkt in wetsvoorstellen.

Erik van Toledo
Over Erik

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep [...]

Bekijk profiel