Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Kifid 2019-463: Gedeelde schade diefstal motorfiets

Consument heeft een WA-verzekering met beperkt casco afgesloten voor zijn in juli 2017 afgeschafte motorfiets. In februari 2018 doet de consument melding van diefstal van zijn motorfiets bij de verzekeraar.

 

De verzekeraar weigert uitbetaling.

De verzekeraar heeft de uitkering geweigerd omdat niet voldaan was aan de gewenste beveiliging, zoals die blijken uit de voorwaarden.

 

Daarop stelt de consument niet op de hoogte te gebracht van deze beveiligingseis en stelt hij zijn adviseur aansprakelijk voor de schade, omdat deze hem onvoldoende heeft geïnformeerd over de vereiste voor dekking bij diefstal van zijn motorfiets.

 

De Geschillencommissie oordeelt dat uit onderzoek is gebleken dat de adviseur niet de specifieke informatie over het beveiligingssysteem heeft verstrekt en daarmee zijn zorgplicht heeft geschonden. Echter, de commissie stelt ook dat op de consument de plicht rust om het verstrekte aanvraagformulier en het polisblad met het clausuleblad te bestuderen en op juistheid te controleren. Beiden worden voor 50% ‘veroordeeld’ tot een bijdrage in de schade.

 

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships