Geen betaallink van zorgverzekeraar

Rechtbank Rotterdam oordeelt over een zorgverzekerde die niet tijdig de aflossing van ziijn premieachterstand betaald, omdat hij geen betaallink meer kreeg van de zorgverzekeraar.

Een zorgverzekeraar vordert achterstallige premies en de proceskosten daarvoor. De zorgverzekerde vindt dat laatste niet eerlijk. Er was een betalingsregeling getroffen met zorgverzekeraar en daarvoor stuurde zorgverzekeraar iedere maande een betaallink behalve in een bepaalde maand door een fout van verzekeraar zelf. De dagvaarding was dus niet nodig.

De rechtbank wijst er op dat verzekerde pas na de dagvaarding contact op heeft genomen over de fout van zorgverzekeraar. Met verzekerde was een al langer lopende betalingsregeling getroffen en verzekerde wist dus van de maandelijkse aflossing. De toezending van de link is slechts een extra service en verzekerde had zelf moeten zorgen voor betaling. De dagvaarding is volgens de rechtbank daarom dan ook terecht en de proceskosten voor verzekerde.