Geen Franse sociale heffingen over inkomsten uit onroerend goed EU-ambtenaar

image_pdf

Lobkowicz, een Frans onderdaan, is van 1979 tot zijn pensionering, op 1 januari 2016, als ambtenaar in dienst geweest van de Europese Commissie. Hij is verplicht verzekerd bij het stelsel van sociale zekerheid voor de ambtenaren en overige personeelsleden van de Unie. Lobkowicz is fiscaal ingezetene van Frankrijk. Hij geniet daar inkomsten uit onroerend goed en is op grond daarvan voor de jaren 2008 tot en met 2011 onderworpen geweest aan sociale bijdragen en sociale heffingen. Hij heeft vrijstelling voor deze heffingen gevraagd. De Franse rechter twijfelt over de vraag of de verplichting van De Lobkowicz om de betrokken bijdragen en heffingen te betalen in overeenstemming is met het Unierecht en heeft een prejudiciële vraag voorgelegd aan het Hof van Justitie (HvJ). Het HvJ oordeelt dat artikel 14 van protocol (nr. 7) betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, zich verzet tegen een nationale wettelijke regeling, op grond waarvan inkomsten uit onroerend goed die in een lidstaat zijn ontvangen door een EU-ambtenaar die in die lidstaat zijn fiscale woonplaats heeft, worden onderworpen aan sociale bijdragen en heffingen die bestemd zijn voor de financiering van het socialezekerheidsstelsel van die lidstaat. In gelijke zin conclusie A-G Mengozzi.

Ellen van Waaijen
Over Ellen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, [...]

Bekijk profiel