Geen geldige opzegging brandverzekering door verzekeraar

Rechtbank Midden-Nederland oordeelt over een opzegging van een brandverzekering door een verzekeraar.

Een detailhandel in auto-onderdelen en -accessoires, alsmede een reparatiebedrijf sluit een brandverzekering die telkens voor twaalf maanden verlengd wordt. In de polisvoorwaarden staat dat als er veel schades gemeld worden dat reden kan zijn om de verzekering te beëindigen. Er ontstaat een brand in het bedrijfspand doordat een onbekende derde een explosief bij het pand naar binnen gooit. De schade wordt afgewikkeld. Vervolgens geeft verzekeraar aan de brandverzekering niet te willen voortzetten en zegt de verzekering op.

In de procedure hierover bij Rechtbank Midden-Nederland geeft verzekeraar aan de brandoorzaak opvallend was met het vermoeden dat de dader afkomstig was uit het criminele milieu. Verzekeraar verwijst ook naar uitspraken van de Raad van State uit het verleden met daarin een verplichte bedrijfssluiting vanwege het faciliteren van criminele activiteiten. Voortzetting van de verzekering zou niet van verzekeraar daarom kunnen worden gevergd. De rechtbank wijst erop dat met het toestaan van tussentijds opzeggen van een verzekering door verzekeraar in beginsel terughoudend moet worden omgegaan. Het moet om ernstige omstandigheden gaan en die moeten goed kenbaar gemaakt worden aan verzekeringnemer.

Verzekeraar heeft dat in eerste instantie hier in zeer algemene termen gedaan door slechts aan te geven dat ‘de bij de schadebehandeling geconstateerde bevindingen’ daar aanleiding voor zouden geven. Pas in deze procedure brengt verzekeraar extra argumenten in. Dat is volgens de rechtbank te laat. Nu de opzeggingsgronden daarmee onduidelijk zijn, is niet voldaan aan de wettelijke eisen om te mogen opzeggen en daarom moet de verzekering met terugwerkende kracht worden hervat.

Tsja, hier wreekt zich voor verzekeraar dat ze waarschijnlijk enigszins algemeen en nog galant de opzegging heeft willen formuleren in plaats van direct naar criminele zaken te verwijzen. Zoals wel vaker wordt een verzekeraar hier echter hard op afgerekend, waarbij de vraag is of dat nu werkelijk zo’n goed idee is.

Ook rechters willen nog wel eens richting criminelen heel omfloerste taal gebruiken in plaats van scherp te oordelen en dan past het niet om die klare taal in dit soort gevallen wel van een verzekeraar te verwachten (waarbij uiteraard in andere situaties wel heldere communicatie verwacht mag worden).