Geen gezagsverhouding? Geen WW-uitkering

Werknemers die onvrijwillig werkloos worden, hebben in beginsel recht op een uitkering uit hoofde van de Werkloosheidswet (WW). Die moet bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) worden aangevraagd. Het UWV controleert dan wel of er sprake was van ‘werknemerschap’. Soms constateert het UWV dat dit niet het geval was. De WW-aanvrager kan hiertegen in beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB). In een recente uitspraak  geeft de CRvB het UWV gelijk. Er is geen sprake van een dienstverband. Daardoor is er ook geen recht op een WW-uitkering.

De casusOm in aanmerking te komen voor een WW-uitkering moet er sprake zijn van een privaatrechtelijke dienstbetrekking. Er is moet dan aan drie kernvoorwaarden zijn ...