Geen inzagerecht individuele erfgenaam in ervenrekening

Het Kifid heeft op 2 oktober 2019 uitspraak gedaan of een individuele erfgenaam inzagerecht heeft in een ervenrekening.

Belanghebbende is erfgenaam in de nalatenschap van haar vader. Vader was, toen hij nog in leven was, een van de erfgenamen in de nalatenschap van zijn moeder, de grootmoeder van belanghebbende. Zij had een bankrekening bij een bank. De bank weigert belanghebbende inzage in deze ervenrekening.

 

Belanghebbende vordert via het Kifid inzage in het verloop van de ervenrekening, omdat zij executeur in de nalatenschap van haar vader is, die deelgenoot is in de nalatenschap van zijn moeder. Daarnaast vordert zij dat de bank wordt veroordeeld voor de gemaakte advocaatkosten.

 

De stelling van belanghebbende, dat zij als executeur en erfgenaam in de nalatenschap van haar vader een individueel inzagerecht heeft in het rekeningverloop van de ervenrekening is volgens het Kifid onjuist. Zij is namelijk executeur in de nalatenschap van haar vader en niet in de nalatenschap van haar grootmoeder. De nalatenschap van haar grootmoeder is een ‘gemeenschap’ zoals beschreven in artikel 3:166 BW. In artikel 3:170 BW is hieromtrent bepaald wanneer welke bevoegdheden door de deelgenoten, al dan niet zelfstandig en/of de anderen vertegenwoordigend, kunnen worden uitgeoefend. Hieruit volgt, dat het verzoek tot inzage in het rekeningverloop door alle deelgenoten gezamenlijk dient te geschieden.

 

De vorderingen van belanghebbende worden afgewezen.