Geen keuzerecht voor fiscale eigen woning bij eigendom twee woningen

Een belastingplichtige wordt uitgezonden naar het buitenland en koopt daar een woning. Hij houdt diens woning in Nederland aan. Beide woningen zijn gefinancierd met een geldlening. De belastingplichtige merkt in zijn belastingaangifte beide woningen aan als eigen woning, geeft daarvoor het eigenwoningforfait aan en trekt de hypotheekrente af. De rechtbank oordeelt dat sprake is van een uitzending voor meerdere jaren en de woning in Nederland is dan voor hem geen hoofdverblijf meer. In de Wet inkomstenbelasting 2001 is de mogelijkheid opgenomen dat een in bezit zijnde woning ondanks niet meer het hoofdverblijf is toch als eigen woning is aan te merken. Dat is echter alleen het geval als de belastingplichtige niet uit een andere woning belastbare inkomsten geniet. Door de aankoop van de woning in Duitsland en het betrekken als hoofdverblijf echter wel het geval. De feitelijke situatie is daarvoor doorslaggevend en niet of sprake was van een emigratie naar Duitsland of niet (nu van een emigratie op grond van het NATO Statusverdrag vanwege het militair zijn van belastingplichtige geen sprake was). De woning in Nederland hoort tot het inkomen uit sparen en beleggen van belastingplichtige.

Marco Rijsdijk
Over Marco

Marco Rijsdijk is jurist en fiscalist. Hij is managing partner bij MR legal & tax VoF (legal, tax & compliance consultants, product- en projectmanagement). Samen met het team adviseert, begeleidt, audit en onderhandelt onder andere voor verzekeraars, banken, multinationals, [...]

Bekijk profiel