Geen leegwaarderatio box 3-waardering bij verhuur aan dochter tegen symbolisch bedrag

Een belastingplichtige woont in Frankrijk. Hij heeft ook nog een woning in Nederland met een WOZ-waarde van bijna een € 1.000.000. De woning staat te koop. De belastingplichtige betwist de rechtsgeldigheid van de verschuldigde box 3-heffing over de woning, omdat sprake is van een negatief rendement. Daarnaast vindt hij dat de waarde van de woning voor de box 3-heffing verminderd moet worden in verband met de verhuur van de woning aan zijn dochter (toepassing van de de zogenoemde leegwaarderatio). De huurovereenkomst vermeldt een huur van €1 per jaar en dat zou leiden tot een leegwaarderatio van 45%. De rechtbank wijst er op dat voor toepassing van de leegwaarderatio vereist is dat de woning wordt verhuurd wordt en op die verhuur de huurbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing moeten zijn. Het moet dan gaan om een huurovereenkomst waarbij een huurder zich verbindt tot een tegenprestatie. Daar is volgens de rechtbank geen sprake van. Het is dan geen huur, maar bruikleen en past het niet om de leegwaarderatio te mogen toepassen.

Hoewel volgens de belastingdienst ook nu weer geen sprake is van een buitensporige last voor belastingplichtige, maakt deze zaak ook weer opnieuw het manco van de box 3-heffing duidelijk. Natuurlijk is deze belastingplichtige behoorlijk vermogend, maar de box 3-heffing past gewoon niet bij niet liquide vermogen zoals lang te koop staande panden. Hoe vermogend ook, dan verbrand de box 3-heffing je vermogen toch wel heel snel wat veel onzekerheid zal meebrengen. Dat geldt ook voor een erfgenaam van dit soort vermogen. Voor financieel planners is deze emotie natuurlijk ook iets om mee rekening te houden. In feite zou je richting het pensioen niet alleen je beleggingsmix qua risicoprofiel tijdig moeten afbouwen, maar dus ook het risico van niet-liquide kunnen maken.

 

 

Marco Rijsdijk
Over Marco

Marco Rijsdijk is jurist en fiscalist. Hij is managing partner bij MR legal & tax VoF (legal, tax & compliance consultants, product- en projectmanagement). Samen met het team adviseert, begeleidt, audit en onderhandelt onder andere voor verzekeraars, banken, multinationals, [...]

Bekijk profiel