Geen ondernemerschap

De AWBZ zorg in natura wordt niet verleend in het kader van een onderneming.

In deze procedure speelt de vraag of de zorgwerkzaamheden van X kwalificeren als winst uit onderneming. Tussen partijen is niet in geschil dat niet de zorgvragers, maar D, C, E en F als opdrachtgevers van X moeten worden aangemerkt.

Evenmin is in geschil dat de werkzaamheden van X bestaan uit het verlenen van AWBZ zorg in natura. Volgens Rechtbank Noord-Holland heeft X niet aannemelijk gemaakt dat zij voor de verleende AWBZ zorg in natura beschikt over de voor het fiscale ondernemerschap noodzakelijke zelfstandigheid en dat zij ter zake van deze werkzaamheden in voldoende mate ondernemersrisico’s liep.

X kan aan een afgegeven VAR wuo geen gerechtvaardigd vertrouwen ontlenen omdat zij een aantal vragen van het VAR aanvraagformulier onjuist heeft beantwoord. Ook haar beroep op het gelijkheidsbeginsel slaagt niet. Tussen partijen is niet in geschil dat indien de inkomsten niet kunnen worden aangemerkt als winst uit onderneming, het belastbare inkomen uit werk en woning naar het juiste bedrag is vastgesteld.