Geen ontslag vereffenaar erfenis

Na het overlijden van de echtgenoot is de echtgenote erfgename samen met de kinderen uit een vorig huwelijk. Die kinderen vragen de rechtbank om de echtgenote als vereffenaar te ontslaan en om binnen twee weken de echtgenote de administratie af te geven en om toegang te verschaffen tot de door de echtgenote bewoonde voormalige echtelijke woning zodat de aanwezige roerende zaken getaxeerd kunnen worden. De echtgenote werkt volgens hun niet mee aan ene voortvarende afwikkeling van de nalatenschap.

De rechtbank wijst het verzoek af. De rechtbank wijst erop dat de nalatenschap door de erfgenamen beneficiair is aanvaard. Daardoor zijn de erfgenamen gezamenlijk vereffenaar van de nalatenschap geworden op grond van de regels van het Burgerlijk Wetboek. Wel kan de rechtbank na een aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving op verzoek van een erfgenaam een vereffenaar benoemen die de gezamenlijke erfgenamen vervangt en tegenover wie de erfgenamen rekening en verantwoording over het beheer moeten afleggen. In de procedure komen de erfgenamen uiteindelijk overeen akkoord te zijn met de benoeming van een onafhankelijke derde zoals een notaris tot vereffenaar. Omdat ze dat niet in onderling overleg kunnen, benoemt de rechtbank een notaris. De situatie in deze uitspraak komt regelmatig voor. Een financieel planner die een dergelijke situatie begeleidt moet attent zijn op de juiste procedures, maar beter nog bij voorkeur in het gezamenlijk belang van de erfgenamen de onderlinge communicatie waar mogelijk in ieders belang op gang brengen of in stand houden.

Marco Rijsdijk
Over Marco

Marco Rijsdijk is jurist en fiscalist. Hij is managing partner bij MR legal & tax VoF (legal, tax & compliance consultants, product- en projectmanagement). Samen met het team adviseert, begeleidt, audit en onderhandelt onder andere voor verzekeraars, banken, multinationals, [...]

Bekijk profiel