Geen proceskostenvergoeding

Een Rijnvarende heeft geen recht op integrale proceskostenvergoeding. De later herziene vaststelling van de verzekeringsplicht maakt niet de Belastingdienst die de eerdere vaststelling volgde laakbaar heeft gehandeld.
Rijnvarende X heeft in de aangifte IB/PVV 2013 aangegeven aanspraak te maken op vrijstelling van premieheffing volksverzekeringen. De vrijstelling is niet verleend. X heeft beroep ...