Geen uitkering wel voortzetting polis na verzwijging AOV

Het KiFiD oordeelt dat een verzekeraar de AOV-claim wel mag afwijzen na verzwijging, maar niet mag beëindigen.

Een consument raakt arbeidsongeschikt wegens psychische klachten en meldt dit op diens AOV. De verzekeraar wijst de claim af wegens verzwijging. Als verzekeraar van de verzwegen psychologische behandeling op de hoogte was geweest, was dit geclausuleerd en van dekking uitgesloten.

De consument geeft aan dat er niet verzwegen is, maar dat sprake is van een interpretatieverschil. De behandelingen waren hulp bij de keuze om een huwelijk wel of niet te beëindigen. Relatieproblemen associeerde ze niet met een psychiatrische aandoening.

Het KiFiD vindt het terecht dat verzekeraar geen uitkering doet. De gezondheidsverklaring waarschuwt duidelijk dat alles gemeld moet worden en uit het medisch dossier blijkt dat de behandeling ook was voor depressie en slaapproblemen. De doorverwijzingen van de huisarts zijn duidelijk genoeg en niet doorslaggevend is dat consument haar klachten niet als psychische klachten ervaart, maar als klachten door een voormalige echtgenoot. Uit het dossier volgt dat consument al jaren piekert en een doorverwijzing naar een psycholoog wenst.

Nu volgens het KiFiD geen sprake is van een opzettelijke verzwijging en bijvoorbeeld er nooit werk is verzuimd of medicijnen zijn geslikt is voldoende aannemelijk dat consument verzekeraar niet wilde misleiden. De polis moet daarom wel in stand blijven, zij het met een uitsluitingsclausule voor psychische klachten.