Geen vergoeding verlies belegging scheepvaart-cv

Het Kifid heeft op 14 oktober 2019 uitspraak gedaan of een belegger in een scheepvaart-cv recht heeft op vergoeding van het verlies van zijn inleg.

Belanghebbende heeft vanuit zijn pensioen-bv $ 100.000 belegd in een scheepvaart-cv. Hij heeft een vragenlijst en beleggersprofiel ondertekend. Uit de vragenlijst volgt dat hij een lange termijn beleggingshorizon heeft en een matig offensief beleggingsprofiel. In de vragenlijst verklaart hij dat het persoonlijk risicoprofiel aansluit bij het risicoprofiel van de cv.

 

De bouw en exploitatie door de cv van het schip loopt dusdanige tegenslag op dat belanghebbende zijn gehele inleg kwijtraakt. Hij vordert daarop de inleg als schadevergoeding. Volgens belanghebbende heeft hij belegd op aanraden van een medewerker van de aanbieder van de cv. Hij stelt dat deze medewerker hem had moeten afraden te investeren in de cv. Belanghebbende wilde immers geen risico lopen met zijn geld, dat voor zijn pensioen bestemd was. Was hij van de risico’s op de hoogte geweest, dan had hij niet geïnvesteerd.

 

Het Kifid gaat ervan uit dat belanghebbende door ondertekening van het beleggersprofiel en het inschrijfformulier, bekend was met het risicoprofiel van de cv. Belanghebbende heeft bovendien verklaard dat zijn profiel hiermee overeenstemt. Verder rust op belanghebbende ook een eigen verplichting om zich zelfstandig te verdiepen in de risico’s door het prospectus te lezen.


Het Kifid wijst de vordering van belanghebbende derhalve af.