Geen verplichte betalingsregeling bij achterstand zorgverzekering

Rechtbank Rotterdam oordeelt over de vraag of een zorgverzekeraar wel of niet verplicht is om een betalingsregeling te treffen bij een achterstand.

Een zorgverzekeraar dagvaart een zorgverzekerde vanwege een achterstand. De zorgverzekerde had gevraagd om een betalingsregeling, maar volgens de rechtbank staat dit niet in de weg aan toewijzing van de vordering van zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar is wettelijk niet verplicht om een betalingsregeling te treffen. Bovendien heeft verzekerde niet adequaat gereageerd op brieven waarin dat zorgverzekeraar dat wel aanbiedt. Dat zorgverzekerde stelt die brieven nooit te hebben gehad, betekent nog steeds niet dat zorgverzekeraar alsnog een betalingsregeling moet treffen.