Geen verzwijging bij onbekendheid met aandoening

Toen de consument haar gezondheidsverklaring bij de aanvraag voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering invulde, leed zij aan een zogenaamd Carpaal Tunnel Syndroom.

De consument was zich hiervan echter niet bewust. Zij had weliswaar klachten aan de handen en ellebogen maar die klachten werden in de gezondheidsverklaring niet benoemd.

 

Dienaangaande oordeelt de Geschillencommissie dat geen sprake is van verzwijging.

 

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel