Gemiddelde pensioenleeftijd naar 65 jaar

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft op 7 augustus 2018 nieuwe cijfers gepubliceerd over de gemiddelde pensioenleeftijd.

Uit deze cijfers blijkt de gemiddelde leeftijd waarop we met pensioen gaan in 2018 is gestegen naar 65 jaar. Dat is ruim 5 maanden later dan in 2017.

Bekijken we de gemiddelde pensioenleeftijd vanaf de eeuwwisseling dan kunnen we constateren dat de gemiddelde pensioenleeftijd tot en met 2006 relatief stabiel rond de 61 jaar lag.