Gemiddelde pensioenleeftijd naar 65 jaar

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft op 7 augustus 2018 nieuwe cijfers gepubliceerd over de gemiddelde pensioenleeftijd.

Uit deze cijfers blijkt de gemiddelde leeftijd waarop we met pensioen gaan in 2018 is gestegen naar 65 jaar. Dat is ruim 5 maanden later dan in 2017.

Bekijken we de gemiddelde pensioenleeftijd vanaf de eeuwwisseling dan kunnen we constateren dat de gemiddelde pensioenleeftijd tot en met 2006 relatief stabiel rond de 61 jaar lag.

Vanaf 2007 stijgt de gemiddelde pensioenleeftijd mede door de gewijzigde wet- en regelgeving. De Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling (VPL) verhoogde de pensioen(richt)leeftijd naar 65 jaar en Wet verhoging AOW- en pensioenleeftijd (VAP) deed daar nog een schepje bovenop door de pensioen(richt)leeftijd te verhogen naar 67 jaar en de AOW-leeftijd stapsgewijs te verhogen.

 

In de periode van 2006 tot 2018 is het aantal 55-plussers bijna verdubbeld en in 2018 waren er bijna vier keer zoveel werknemers met een leeftijd variërend van 60 tot 65 jaar als 2006. Bovendien nam het aantal werknemers van 65 jaar of ouder fors toe van 9.000 in 2006 naar 81.000 in 2018.

In dezelfde periode daalde het aandeel werknemers dat vóór hun 65-jarige leeftijd met pensioen ging van 88% (2006) naar 34% (2018).

Van de werknemers die in 2018 met pensioen gingen, was meer dan de helft (58%) 65 of 66 jaar. In 2006 was dat nog 10%.

 

Uit de cijfers blijkt ook dat in 2018 hoger opgeleiden gemiddeld eerder met pensioen gaan (64 jaar en 10 maanden) dan lager opgeleiden (65 ½ jaar. Middelbaar opgeleiden gaan gemiddeld op 64 jaar en 11 maanden met pensioen.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel