Genietingsmoment nabetaalde AOW-uitkering

Rechtbank Den Haag oordeelt dat een nabetaalde AOW-uitkering als belastbaar inkomen meetelt in het jaar van ontvangst en niet in de jaren waarover de nabetaling plaats vond.

Het feitelijke en fiscale genietingsmoment van inkomsten kan op twee verschillende tijdstippen liggen. In verband met de progressieve belastingschijven kan dit voor een belastingplichtige voor- of nadelig uitpakken. In een uitspraak van Rechtbank Den Haag gaat het om een nabetaalde AOW-uitkering. De belastingplichtige had enkele jaren te weinig AOW-uitkering ontvangen en krijgt dit in een bedrag ineens nabetaald. De belastingplichtige vindt dat de nabetaling moet worden toegerekend aan de jaren waarop deze betrekking heeft. De rechtbank wijst op de regel dat inkomen geacht wordt te zijn genoten op het moment waarop de uitkering is ontvangen, verrekend, ter beschikking is gesteld of vorderbaar en tevens inbaar is geworden. Dat is volgens de rechtbank pas het geval in het jaar dat de nabetaling is gedaan.

 

 

 

Marco Rijsdijk
Over Marco

Marco Rijsdijk is jurist en fiscalist. Hij is managing partner bij MR legal & tax VoF (legal, tax & compliance consultants, product- en projectmanagement). Samen met het team adviseert, begeleidt, audit en onderhandelt onder andere voor verzekeraars, banken, multinationals, [...]

Bekijk profiel