Geschillencommissie Kifid: Verlies uit beleggen in CFD’s is gevolg eigen beslissing belegger

Via tussenkomst van een broker heeft een belegger een effectenrekening geopend. In de overeenkomst tussen de broker en de belegger staat dat er sprake is van execution-only- effectendienstverlening die wordt beheerst door Nederlands recht.

De belegger heeft met verlies gehandeld in CFD’s. De belegger vordert € 123.837,– van de broker.

 

De Geschillencommissie Kifid overweegt dat er in de Nederlandse wet- en regelgeving geen verbod bestaat op het aanbieden van CFD’s. Verder is van belang dat sprake is van een vorm van execution-only-dienstverlening. Bij een dergelijke dienstverlening is van belang dat de zorgplicht geringer van aard is dan bij andere vormen van effectendienstverlening en dat de belegger zelfstandig en zonder voorafgaand advies zijn beleggingsbeslissingen neemt. De belegger heeft in dat kader op de aanvraagformulieren aangegeven dat zijn productkennis ‘uitstekend’ is voor wat betreft aandelen, obligaties, opties, futures en valuta.

 

De commissie stelt vast dat de belegger eigenstandig is overgegaan tot het handelen in CFD’s en daartoe zelf de permissie om daarin te kunnen handelen heeft geactiveerd. Aldus is de schade enkel het gevolg geweest van een eigen beslissing van de belegger.

Jos Brauwers
Over Jos

Jos Brauwers (1961) is als bedrijfs- en fiscaal econoom al ruim 30 jaar actief op het gebied van vermogensplanning, vermogensstructurering en fiscale structurering van de ondernemer. Hierin staat voor hem centraal welke (toekomst)doelen heeft een ondernemer en (hoe) kan de ondernemer deze [...]

Bekijk profiel