Gestolen keukenapparatuur uit woning in aanbouw niet gedekt

Een consument heeft een woning gekocht. De consument had tevens een woonhuisverzekering met basisdekking en een inboedelverzekering met allrisk dekking afgesloten. Uit de woning is de keukenapparatuur gestolen. De consument heeft de diefstal gemeld bij zijn verzekeraar. De verzekeraar heeft de claim afgewezen, waartegen de consument bezwaar heeft aangetekend, zonder succes.

De woning is nog in aanbouw en nog niet opgeleverd. De consument had zijn gekochte keuken met inbouwapparatuur in de woning gestald. De aannemer heeft de woning op vrijdag omstreeks 15.00 uur veerlaten. Alles was dicht en afgesloten. Vermoedelijk was de voordeur niet op slot, maar dicht getrokken. Op maandag omstreeks 09.00 uur is men weer begonnen. Toen werd geconstateerd dat een werkbank, een schroevendraaier en de keukenapparatuur waren verdwenen. Er was geen braakschade te zien aan de woning.

De consument vordert dekking voor de diefstal van de keukenapparatuur en een aantal bijkomende kosten. De verzekeraar wijst de vordering af.

 

De kern waar het in deze zaak over gaat is of de schade als gevolg van de diefstal is veroorzaakt na braak in de zin van de verzekeringsvoorwaarden, zoals de consument betoogt en de verzekeraar betwist.

De Geschillencommissie legt de omschrijving van het begrip ‘braak’ zo uit dat in de verzekeringsvoorwaarden wordt gespecificeerd wat onder ‘geweld’ wordt verstaan. Daarmee sluit de commissie aan bij de lezing van de verzekeraar. Aangezien er geen sporen van ‘braak’ waren, bestond ook geen dekking voor de diefstal bestaat op grond van de verzekeringsvoorwaarden. De vraag of sprake was van een goed afgesloten ruimte hoefde daarom niet meer te worden beantwoord.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel