Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Gevolgen bij onvoldoende uitvoeren kennis- en ervaringstoets bij execution only

Een klant wil zelfstandig beleggen. Hij opent hiervoor een beleggingsrekening bij een bank. Deze bank biedt het gewenste beleggingsplatform alleen execution only aan. De klant kan dus op geen enkele wijze aanspraak maken op advies. De klant gaat vervolgens beleggen in een specifiek soort derivaten, zogenaamde Contracts for Difference (CfD’s). Hij leidt daarmee gedurende 3 jaar en 9 maanden telkens verlies. Dit verlies claimt hij vervolgens terug bij de bank.

Wat zijn CfD’s?

CfD’s zijn zeer speculatieve en daarmee risicovolle derivaten (afgeleiden). Een CfD is een financieel instrument waarbij twee partijen met elkaar afspreken om de waarde van een onderliggende belegging op twee verschillende momenten met elkaar te verrekenen. Hierbij wordt ingespeeld op een koersverandering. Die onderliggende belegging kan van alles zijn, zoals een vreemde valuta, beursindex of een aandeel. Een beperkte koersschommeling kan door de hefboomwerking bij CfD’s leiden tot forse verliezen.

Standpunt toezichthouders

In december 2011 heeft de AFM al een waarschuwing over de risico’s van CfD’s overgenomen van de Europese toezichthouders. Naar aanleiding van aanhoudende signalen over de risico’s van deze producten is de AFM in het najaar van 2013 een onderzoek gestart onder 20 aanbieders van CfD’s in Nederland.

De Franse tegenhanger van de AFM heeft begin 2015 een rapport gepubliceerd waaruit blijkt dat meer dan 89% van de beleggers in CfD’s aanzienlijke geldbedragen verliest. Aangezien het product in Frankrijk niet verschilt van het product dat in Nederland aan beleggers wordt aangeboden, verwacht de AFM vergelijkbare verliezen. Dit maakt CfD’s voor de meeste beleggers ongeschikt. Michiel Denkers, hoofd productentoezicht bij de AFM, stelt: “CfD’s zijn alleen geschikt wanneer je als belegger precies snapt hoe het product zich onder verschillende marktomstandigheden gedraagt en je het aanmerkelijke risico op een groot verlies acceptabel vindt en financieel kunt dragen.”

Oordeel Kifid

De klant voert aan dat de bank hem onvoldoende heeft gewaarschuwd voor deze risico’s aan CfD’s.

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening geeft de klant grotendeels gelijk. Ook als er sprake is van execution only, heeft de aanbieder een onderzoeksplicht. Dat wil zeggen dat er een kennis- en ervaringstoets moet worden afgenomen op grond waarvan kan worden vastgesteld of dienstverlening op grond van execution only voor een klant wel passend is.

De bank geeft aan een dergelijke toets te hebben gedaan, maar toont dit onvoldoende aan.

Ook heeft de bank niet aan kunnen tonen dat ze heeft onderzocht of het handelen in CfD’s wel een passende beleggingsvorm was voor deze klant.

Beide onderzoeken zijn verplicht op grond van de wet (het ken-uw-klant-beginsel). Enerzijds in artikel 4:24 van de Wet op het financieel toezicht en anderzijds in artikel 80c van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen.

De klant heeft in totaal € 45.357,48 aan verlies geleden op zijn CfD-beleggingen. De helft daarvan moet de bank vergoeden. De andere helft is voor rekening van de klant zelf. Hij had na enige tijd zelf ook kunnen inzien dat CfD’s niets voor hem waren, want hij leed constant verliezen. Hij had niet bijna vier jaar door moeten gaan met dit soort beleggingen.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships