Gevolgen lage rente voor financiële positie pensioenfondsen

image_pdf

Het CPB en DNB hebben becijferd dat de pensioenpremies in 2016 met gemiddeld 2% zullen stijgen. Deze stijging vloeit voor de helft voort uit de lage rente en voor de helft uit de nieuwe rekensystematiek van de aangepaste ufr. Overigens hoeft dit niet direct tot premieverhogingen te leiden, omdat sociale partners afspraken kunnen maken over de premievaststelling. Bij een aanhoudende lage rente voor de komende jaren kan de premiestijging oplopen tot 5% in 2021.

Vooral pensioenuitkeringen met een hoge mate van garantie zijn erg kwetsbaar voor een aanhoudende lage rente. Daarom is het onvermijdelijk om verder na te denken over de inrichting van het pensioenstelsel en de aard van de pensioenovereenkomst.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel