Gevolgen overeenkomst om niet te scheiden

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat een partner niet gebonden is aan een eerdere overeenkomst om tot een bepaalde leeftijd niet tot scheiden over te gaan.

Een echtpaar is getrouwd in gemeenschap van goederen. In verband met de financiering van twee woningen willen ze dat ook minimaal blijven tot een partner de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en ze leggen dat vast in een overeenkomst. Daarna worden beide partners ieder voor hun eigen woning financieel verantwoordelijk na het indienen van een echtscheidingsverzoek. Een partner verzoekt echter toch om de echtscheiding uite te spreken. De andere partner wil dit verzoek niet ontvankelijk laten verklaren en dat de overeenkomst wordt nagekomen. Het gerechtshof vindt dat uit de overeenkomst slechts een inspanningsverbintenis volgt en geen juridisch afdwingbare verplichtingen. Dat zou in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden en daarom nietig. Het verzoek om alsnog te scheiden is ook niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid, ondanks dat het leven op nakoming van de afspraak is ingericht.