Gevolgschade en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt over de dekking van gevolgschade op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die inbreng van leveringsvoorwaarden eist als dekkingsvoorwaarde.

Een installatiebedrijf werkt volgens de Uneto-VNI voorwaarden ALI 2007. Daarin is vergoeding van gevolgschade na fouten contractueel uitgesloten. De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven van het installatiebedrijf bevat een clausule waarin staat dat er algemene voorwaarden gehanteerd moeten worden waarin minimaal bepaald is dat gevolgschade die uit schade aan zaken voortvloeit is uitgesloten.

Er ontstaat na het leveren en installeren van een cv-ketel door een niet goed gemonteerde koppeling waterschade in een woonbedrijfspand dat gedeeltelijk in gebruik is als tandartsenpraktijk. De opdracht hiervoor was mondeling gegeven en er waren daardoor geen algemene voorwaarden ingebracht.

Verzekeraar wil alleen de materiële schade vergoeden en niet de forse gevolgschade door maatregelen om de bedrijfsvoering van de tandartspraktijk te laten doorgaan. De installateur vergoedt echter wel de volledige schade aan de verhaal zoekende opstalverzekeraar die de volledige schade had vergoed aan de tandartsenpraktijk.

Het gerechtshof stelt vast dat de dekkingsuitsluitingsclausule niet nauwkeurig omschrijft op welke manier de algemene voorwaarden de aansprakelijkheid voor gevolgschade moet uitsluiten. Verder is niet over de tekst onderhandeld noch een toelichting aanwezig. Daarom zijn volgens het gerechtshof de bewoordingen van de clausule van belang. Het gerechtshof vindt die echter duidelijk genoeg en ook andere passages in de algemene voorwaarden geven geen aanleiding om niet succesvol een beroep op de uitsluiting te kunnen doen.