Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Gevolmachtigde moet de belangen van zijn verzekerde verdedigen

De gevolmachtigde werkt op een spanningsveld tussen efficiënte dossierafhandeling en rekening houden met het klantbelang. Hierbij wint soms de vraag naar efficiëntie, waardoor er onvoldoende zorg is voor het klantbelang. Het Kifid deed een uitspraak waarin zij uitlegt wat de juiste afweging zou moeten zijn.

Het voorval

In de zaak waarover geklaagd wordt, raakt de auto van de consument betrokken bij een aanrijding met een scooter. De bestuurder van de auto reed rechtsaf haar oprit op waarbij zij een busbaan, fietspad en een stoep moest oversteken. Dit wordt ook vermeld op het schadeformulier. Op het schadeformulier wordt ook vermeld dat de scooter van de tegenpartij geen werkende remmen had.

Consument stelt de tegenpartij aansprakelijk. De verzekeraar van de tegenpartij wijst de aansprakelijkheid af. Tegenpartij stelt de consument aansprakelijk en de gevolmachtigde erkent de aansprakelijkheid van de consument.

De vordering van de consument

De consument vindt dat de gevolmachtigde toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van zijn verbintenissen uit de overeenkomst door de erkenning van de aansprakelijkheid. De gevolmachtigde heeft niet gekeken naar het schadeformulier waarop staat dat de tegenpartij geen werkende remmen had. Dit is van belang omdat de tegenpartij hiermee schuld bekende.

Daarnaast klaagt de consument over de rammelende handelswijze en claim van de tegenpartij.

De consument vordert de ten onrechte niet verhaalde dagwaarde van de auto en het herstel van het verlies van schadevrije jaren. 

Het verweer van de gevolmachtigde

De gevolmachtigde stelt dat de consument geen recht heeft op dekking voor de schade aan de auto of het verhalen daarvan. Consument is verwezen naar de gratis claimservice. Die oordeelde dat de schade niet te verhalen was.

Over het erkennen van de aansprakelijkheid stelt de gevolmachtigde dat de bestuurder van de auto van de consument een bijzondere manoeuvre verrichtte. Zij is daardoor in beginsel aansprakelijk, zij moest het andere verkeer voor laten gaan. De ingeschakelde expert stelde vast dat de scooter van de tegenpartij slecht enkele maanden oud en goed onderhouden was.

De beoordeling

De commissie overweegt dat de gevolmachtigde de schade op basis van het rechtstreekse vorderingsrecht van de WAM moest behandelen. Daarbij heeft de gevolmachtigde een behoorlijke mate van vrijheid. De gevolmachtigde moet zich wel op een redelijke manier inspannen voor de bescherming van de belangen van de consument bij de vaststelling van de mate van diens aansprakelijkheid. In de volledige uitspraak die is opgenomen onder de externe links noemt de commissie een aantal eerdere uitspraken die deze standpunten onderbouwen.

  • Omdat alleen een WA-verzekering voor de auto werd afgesloten kan de gevolmachtigde niet verplicht worden de schade aan de auto te vergoeden. Wel onderzoekt de commissie of terecht schadevrije jaren in mindering werden gebracht.
  • De bestuurder van de auto van consument verrichtte een bijzondere manoeuvre en daarmee hield de gevolmachtigde terecht rekening. Niet terecht was dat de gevolmachtigde geen aandacht besteedde aan de opmerking op het schadeaangifteformulier over de niet werkende remmen.
  • In de interne klachtenprocedure oordeelde de gevolmachtigde dat het niet werken van de remmen van de scooter van de tegenpartij een zaak voor een onderzoek van de politie is en geen taak voor de gevolmachtigde. De commissie is van oordeel dat de gevolmachtigde dit onderdeel wel had moeten onderzoeken, juist omdat mogelijk sprake was van een strafbare gedraging.

Conclusie

De gevolmachtigde heeft de aansprakelijkheid te snel erkend. De schadevrije jaren van de consument moeten hersteld worden.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships