Gezamenlijke Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst NVGA en Verbond

De NVGA en het Verbond van Verzekeraars publiceren toch een gezamenlijke Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht.

Het Verbond van Verzekeraars maakt bekend dat er toch een gezamenlijke Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmachten is gepubliceerd met de NVGA.

In eerste instantie hadden beiden een eigen VSV gepubliceerd, omdat er discussie was wanneer een gevolmachtigde de klantdata verkregen uit de uitbestedingswerkzaamheden wel of niet zou mogen gebruiken en/of delen met een andere verzekeraar. Daar is nu een oplossing voor gevonden.