Goedkeuringseis bankbescheiden ‘repareert’ fouten bank bij volmacht

Een bankreninghoudster verleent aan een kleindochter een volmacht om over een spaar- en betaalrekening te beschikken. Ondanks de beperking tot deze rekeningen verwerkt de bank verkoopopdrachten van een effectenrekening. Deze gelden worden ontvreemdt en de kleindochter wordt veroordeeld tot een vrijheidsstraf. De bankrekeninghoudster is op leeftijd en slechtsziend en gaf voorheen nooit beleggingsopdrachten. Ze bemoeide zich helemaal niet met de bankzaken. De bank wordt voor de schade aangesproken. Ondanks de beperking van de volmacht verweert de bank zich en wijst op de toepasselijke Algemene Bankvoorwaarden. Op grond van die voorwaarden bestaat er een controleplicht van de rekeninghouder en ze worden geacht te zijn goedgekeurd na een termijn van twaalf maanden zijn verstreken. De bankrekeninghoudster vindt dat een beroep op deze voorwaarden in strijd me de goede trouw is. De bank krijgt echter gelijk van de rechtbank. De rechtbank wijst ook op het Burgerlijk Wetboek waarin is bepaald dat als tegen saldoafrekeningen niet tijdig wordt geprotesteerd ze als geldend worden aangenomen. De bank vindt dat er geen bijzondere omstandigheden genoeg zijn om hiervan af te wijken, zelfs niet vanwege de fout van de bank. De rekeninghoudster heeft zich kennelijk al jaren niet bekommerd om haar geldzaken en zich volledig overgelaten aan de kleindochter. Ook gelet op de ouderdom en hulpbehoevendheid valt niet in te zien waarom de rekeninghoudster haar verplichtingen niet heeft kunnen nakomen.

Zo is duidelijk dat de controleplicht van een rekeninghouder zwaar weegt. Het zou goed zijn als de ouderen geholpen worden hierbij door ook professionals hier bij in te zetten en niet alleen maar, soms verre, familieleden. Als er bijvoorbeeld kinderen ver weg wonen en zelf geen controles zouden kunnen uitoefenen op de gevolmachtigde dan zouden ze dat ook eventueel door de juist, in de financiële planningswereld, opgeleide professionals kunnen laten doen.

 

Marco Rijsdijk
Over Marco

Marco Rijsdijk is jurist en fiscalist. Hij is managing partner bij MR legal & tax VoF (legal, tax & compliance consultants, product- en projectmanagement). Samen met het team adviseert, begeleidt, audit en onderhandelt onder andere voor verzekeraars, banken, multinationals, [...]

Bekijk profiel