Grondslagen standaardtarief waardeoverdracht 2020

Voor de bepaling van de overdrachtswaarde van pensioenaanspraken bij waardeoverdracht wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde standaardtarief. De grondslagen voor de bepaling van de overdrachtswaarde in 2020 zijn bekend.
Het wettelijk standaardtarief is op dit moment gebaseerd op: periodetafel GBM/V 2005–2010 met de volgende leeftijdterugstellingen: