Haast met digitaal veilige inlogmiddelen voor burgers en bedrijven

De Cyber Security Raad adviseert het kabinet om ook voor de private sector te zorgen voor een veilige inlogmethode.

Als je gebruik maakt van overheidsdiensten kan veilig ingelogd worden met DigiD. Het gaat dan om diensten waarvoor het BSN geregistreerd mag worden. De Cyber Security Raad zou graag zien, dat in plaats van inlognaam en wachtwoord of social login, er veilige digitale inlogmethoden ontwikkeld worden zoals in contacten met banken en verzekeraars.  Ze willen dus een breed eID-stelsel, mede ook om offensieve cyberprogramma’s van andere landen te weren en niet afhankelijk te worden van grote buitenlandse platformen als Facebook, Apple, Amazon, Google, evt. Alibaba of Tencent.

Grote concentraties Nederlandse bedrijfs- en persoonsgegevens hebben directe gevolgen voor privacy en digitale soevereiniteit.