Hagelschade door ‘supercell’

Gerechtshof Den Haag oordeelt dat de hagelschade door een zogenoemde ‘supercell’ niet vergoed hoeft te worden.

Een agrarische onderneming heeft een brandverzekering met daarin ook bepalingen over de dekking van stormschade. Van een storm is sprake bij een windsnelheid van 14 m/sec en schade door neerslag die het gevolg is van stormschade is ook gedekt.

 

Er vindt een noodweer plaats die volgens de weerkunde gekwalificeerd wordt als supercell met extreem grote hagelstenen. Hoewel het tijdens het passeren daarvan waarschijnlijk ook wel gestormd heeft, kan volgens de experts gesteld worden dat een storm niet heeft bijgedragen aan het ontstaan van de schade aan de verzekerde daken. De schade wordt afgewezen nu de voornaamste oorzaak niet een storm is, maar hagel.

 

Volgens de rechtbank in eerste aanleg moest verzekeraar de schade wel vergoeden, omdat volgens de ‘dominant cause-leer’ de storm de rechtens relevante oorzaak van de schade is geweest.

 

Het gerechtshof vindt net als de rechtbank dat nu de polisvoorwaarden geen causaliteitsmaatstaf heeft, het antwoord of er dekking is afhangt van het antwoord op de vraag of de storm de rechtens relevante oorzaak is geweest voor de schade. De hagelstenen hebben de golfplaten op varkensstallen geperforeerd en een gemiddeld persoon met gezond verstand zal in dat geval de hagel en niet de storm als schadeoorzaak aanwijzen. Daaraan doet niet af dat de storm de extreme omvang heeft kunnen doen ontstaan. De genoemde gemiddelde persoon heeft volgens het gerechtshof niet eens in de gaten dat luchtbewegingen door een storm hoog in de atmosfeer hieraan hebben bijgedragen.  Juist de stelling dat valwinden door de storm ervoor zorgden dat hagelstenen met ongebruikelijke snelheid tegen de daken zijn gewaaid toont aan dat het gaat om hagelschade. De schade is dus niet als stormschade gedekt.

 

De brandpolis sluit als ‘named perils-polis’ schadeoorzaken in en daarom is de stelling dat verzekeraar moet uitkeren nu hagelschade niet is uitgesloten niet juist volgens het gerechtshof.