Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Handreiking inhaal en inkoop van pensioen aangepast

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft op 15 mei jl. een nieuwe versie van de Handreiking inhaal en inkoop van pensioen gepubliceerd. Dit was nodig omdat in de vorige versie (22 januari 2020) in het cijfervoorbeeld in bijlage V een fout was geconstateerd.

Bij stap 7 in het cijfervoorbeeld werd voor de oprenting van de inhaalruimte een onjuist aantal meetellende jaren gehanteerd - steeds 1 jaar te weinig – zodat de inhaalruimte uit de versie van 22 januari een factor 1,03 lager is dan de inhaalruimte van versie 15 mei 2020. 

Bovendien was de optelling van de inhaalruimtes (na oprenting) niet correct uitgevoerd. Beide tekortkomingen zijn in de nieuwe versie hersteld. Dit leidt overigens niet tot een andere conclusie, omdat ook na deze correcties de inhaalruimte na oprenting lager blijft dan de inhaalruimte zonder oprenting.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships