Hard leven als expat geen reden voor verlaging alimentatie

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat een expat niet minder alimentatie hoef te betalen vanwege het eenzame harde leven in het buitenland.

Na een echtscheiding is kinder- en partneralimentatie vastgesteld. Het leidt tot een rechtszaak. Over de kinderalimentatie worden ze het vrij snel eens, maar niet over de partneralimentatie. De alimentatieplichtige wil dat het gerechtshof niet kijkt naar de welstand tijdens het huwelijk, maar aansluiten bij de huidige behoeftelijst. De alimentatiegerechtigde wil dat niet, omdat haar huwelijksgerelateerde behoefte hoger is dan haar huidige inkomen.

Het gerechtshof vindt dat de alimentatiegerechtigde voldoende doet om in haar inkomsten zoveel mogelijk te voorzien. Dat ze nu minder zelf verdiend dan tijdens het huwelijk komt mede omdat ze nu zorgtaken niet kan delen. De alimentatieplichtige stelt nog dat hij expat is in Singapore en daarom geen recht heeft op de volksverzekeringen, WW-uitkering en ziektewetuitkering. Ook moet zelf pensioen opgebouwd worden.  

Het gerechtshof is het daarmee eens en houdt daarom rekening met een bedrag wat hiervoor gereserveerd kan worden. Dat nog geen daadwerkelijke premies hiervoor worden afgedragen is niet van belang. De alimentatieplichtige wil ook dat er een bedrag zijn draagkracht verlaagd in verband met een bedrag aan zogenoemde ‘hard ship’. Hij woont en werkt in het buitenland en moet het dagelijks contact met familie en vrienden missen. Dat levert een sociaal isolement op waartegenover het hogere salaris staat wat zijn draagkracht heeft verhoogd. Hij wil dat daarmee rekening wordt gehouden door zijn draagkracht met een bedrag te verlagen. 

Het gerechtshof gaat daar echter niet in mee. Het gerechtshof stelt dat de kinderen de man in hun leven als opvoerder moeten missen en de vrouw geen beroep kan doen op de man als medeopvoeder en dat dit ook een grote opoffering is. Tsja, toch is het argument van de man (in dit geval, het had ook een vrouw in dezelfde positie kunnen zijn overigens; dat is volstrekt sekseneutraal) toch ook soms wel op zijn plaats. Veel echtscheidingen komen mede doordat een partner er nooit is voor zijn werk en vervolgens zou dat vele werk wel een hoge alimentatie opleveren.

De redenatie van het gerechtshof dat de ex-partner en kinderen ook meelijden is sowieso merkwaardig te noemen en appels met peren vergelijken in een internationale situatie. Het is ook een rare speculatie, wellicht heeft de ex-partner allang een andere scharrel, met wie uiteraard niet wordt samengeleefd als ware gehuwd, en is dolgelukkig inmiddels gefinancierd en wel door de ver in het buitenland wonende ex.