Herbouw- of vervangingswaarde

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt of schade aan oudere asbesthoudende daken na een zogenoemde supercel vergoed moet worden op basis van herbouw- of vervangingswaarde.

Na een zogenoemde supercel is er schade ontstaan aan de asbesthoudende daken van twee varkensstallen. De vraag is vervolgens echter of de schade op basis van de hoofdregel in de polis op basis van herbouwwaarde moet worden vergoed of op basis van de uitzondering in de polis op basis van vervangingswaarde. De vervangingswaarde is de herbouwwaarde, maar dan onder aftrek wegens slijtage of achterstallig onderhoud.

Anders dan de rechtbank in eerste aanleg kiest het gerechtshof voor de vervangingswaarde, omdat sprake is van aanmerkelijke slijtage van de twee asbestdaken nu de daken al grotendeels of zelfs geheel waren afgeschreven. De verzekeraar kan volstaan met vergoeding van 25% van de vastgestelde schade.