Herpublicatie set met V&A’s inzake KEW, SEW en BEW

image_pdf

Deze week is een herziene versie van de V&A-set inzake KEW’s, SEW’s en BEW’s van de Belastingdienst verschenen. Wat wordt er behandeld in de V&A-set?

Per 1 januari 2017 zijn de tijdklemmen voor een KEW, SEW, BEW en een Brede Herwaarderingskapitaalverzekering (BHW-kapitaalverzekering) komen te vervallen voor een aantal specifieke situaties.

Per 1 april 2017 zijn de tijdklemmen via een wettelijke bepaling voor alle situaties van voortijdige afkoop van een KEW, SEW en BEW komen te vervallen. Via het beleidsbesluit 2017-81019 van 15 mei 2017 zijn de tijdklemmen ook voor alle situaties van voortijdige afkoop van een BHW-kapitaalverzekering komen te vervallen. Per 1 januari 2018 is deze laatste wijziging in een wettelijke regeling verankerd.

In de op 3 juli 2018 op belastingdienst.nl gepubliceerde V&A-set zijn vragen en antwoorden over het vervallen van de tijdklemmen in allerlei situaties opgenomen. Ook bevat de set vragen en antwoorden over de gewijzigde wet- en regelgeving per 1 januari 2017 en 1 april 2017 met betrekking tot genoemde spaarproducten. De V&A-set is een (eerste) herdruk van de op 16 november 2017 gepubliceerde, oorspronkelijke, versie en bevat een aantal nieuwe antwoorden op veelvoorkomende praktijkvragen, maar ook enige verduidelijkingen ten opzichte van de eerste versie.

Erik van Toledo
Over Erik

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep [...]

Bekijk profiel