Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Herpublicatie V&A 17-008 inzake aanwenden ODV voor lijfrente in uitkeringsfase

Dit bericht betreft een signalering inzake de herpublicatie van een V&A door het CAP van de Belastingdienst.

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP) heeft op 3 juli 2020 een nieuwe versie gepubliceerd van V&A 17-008 inzake het in de uitkeringsfase aanwenden van de oudedagsverplichting (ODV) voor de verkrijging van een lijfrente.

In de vorige versie van V&A 17-008 was opgenomen dat het aanwenden van de ODV voor de verkrijging van een lijfrente uiterlijk kon plaatsvinden in het jaar waarin de dga de leeftijd bereikte die vijf jaar hoger is dan de voor die dga geldende AOW-leeftijd. Hierbij werd voorbij gegaan aan de mogelijkheid om na dit tijdstip de ODV aan te wenden voor de verkrijging van een nabestaandenlijfrente als bedoeld in artikel 3.125, lid 1, onderdeel b van de Wet IB 2001.

In de nu gepubliceerde versie van V&A 17-008 is deze aanwendingsmogelijkheid van de ODV expliciet vermeld.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships