Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Kifid 2019-465: Herstel opgezegde rechtsbijstandsverzekering met terugwerkende kracht

Consument heeft een rechtsbijstandsverzekering. De verzekeraar heeft de consument op de hoogte gebracht van zijn bovengemiddeld claimgedrag en aangegeven dat nieuwe claims de komende twee jaar met extra aandacht worden gevolgd en op basis van de bevindingen zal worden besloten de verzekering voort te zetten, een ander passend aanbod te verstrekken of helemaal op te zeggen.

 

Binnen genoemde termijn van 2 jaar doet de consument melding van een nieuwe zaak, waarop de verzekeraar de verzekering per de contractvervaldatum opzegt.

De consument maakt bezwaar, maar de verzekeraar volhardt in de opzegging.

In een klachtenprocedure bij de geschillencommissie gaat het om beantwoording van de vraag of Verzekeraar de rechtsbijstandverzekering per contractvervaldatum heeft mogen beëindigen.

 

De Geschillencommissie stelt: “Als de reden voor beëindiging van de rechtsbijstandverzekering is gelegen in het schadeverloop en de verzekeraar deelt dit mede, dan is het redelijk dat een verzekerde eerst wordt gewaarschuwd, omdat een verzekerde deze beëindigingsreden in het algemeen moet vermelden bij het aangaan van een nieuwe verzekering en dit gevolgen kan hebben voor de acceptatiebeslissing die dan voor ligt.”

 

Een waarschuwingsbrief is echter niet verzonden/ontvangen. Daarmee staat vast dat de verzekeraar niet heeft voldaan aan de voor de opzegging in acht te nemen zorgvuldigheid. De opzegging per contractvervaldatum is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar, zodat de verzekeraar de verzekering met terugwerkende kracht moet herstellen.

 

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships