Herziene Gedragscode hypothecaire financieringen

De NVB maakt bekend dat de Gedragscode Hypothecaire Financieringen is herzien.

Om beter aan te sluiten bij de huidige wet- en regelgeving is de Gedragscode Hypothecaire Financieringen herzien.

In die wetgeving was al een aantal bepalingen uit de gedragscode verankerd en bovendien zijn er leidragen gepubliceerd door de AFM om die wetgeving te verduidelijken. De aanpassing is daarom ook om de Gedragscode actueel te houden.

Per 1 augustus treedt de nieuwe door de NBV en het Verbond van Verzekeraars onderschreven code in werking.