Herziening fiscale verdeling hypotheekrenteaftrek na echtscheiding

Inkomen uit werk en woning mag vrijelijk toebedeeld worden tussen de fiscale partners. Wijziging van die verdeling kan ook achteraf nog plaats vinden zolang de aangifte nog niet definitief is. Het kan echter zijn dat de fiscale partners inmiddels van elkaar gescheiden zijn. In een recente uitspraak van het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch waren de ex-echtgenoten het hele belastingjaar 2010 fiscale partners van elkaar. Het huwelijk wordt in 2013 ontbonden. De belastingaangiftes zijn elektronisch ingediend en daarin is de volledige hypotheekrenteaftrek aan de ex-echtgenoot toegerekend en alle bezittingen en schulden aan de belastingplichtige. Belastingplichtige wil dit laten wijzigen zodat de verdeling 50%-50% wordt. Het echtscheidingsconvenant bevat geen afspraken over de verdeling. In hoger beroep oordeelt het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch dat op zich een machtiging voor het doen van de gezamenlijke aangifte aannemelijk is nu ex-echtgenoot ook na de echtscheiding alle administratie was blijven doen. Uit het wetsartikel van de Wet Inkomstenbelasting 2001 dat de vrije toerekening van bepaalde inkomsten mogelijk maakt, volgt dat een gezamenlijk verzoek nodig is voor wijziging van de in eerste instantie gekozen verdeling van de inkomsten tussen de fiscale partners. Die instemming ontbreekt en blijkt in ieder geval niet uit een echtscheidingsconvenant of nadere afspraken tussen de partners.  Het gerechtshof gaat dan ook niet akkoord met de herziening van de aangiftes van de ex-partners.

Zo maakt deze uitspraak in ieder geval duidelijk, dat nauwgezette onafhankelijke begeleiding van beide partners na een echtscheiding noodzakelijk is en vooral ook een administratieve splitsing, om dit soort procedures te voorkomen.

 

Marco Rijsdijk
Over Marco

Marco Rijsdijk is jurist en fiscalist. Hij is managing partner bij MR legal & tax VoF (legal, tax & compliance consultants, product- en projectmanagement). Samen met het team adviseert, begeleidt, audit en onderhandelt onder andere voor verzekeraars, banken, multinationals, [...]

Bekijk profiel