Het ministerie van Sociale Zaken informeert de Belastingdienst bij vermoedelijke dienstbetrekking

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in reactie op een motie een brief (18 december 2015) aan de Tweede Kamer gestuurd. Het gaat om een motie waarin het kabinet is verzocht om bij vaststelling van ‘arbeid onder gezag’ door de Inspectie SZW die signalen door te laten geven aan de Belastingdienst zodat de Belastingdienst de arbeidsrelatie kan beoordelen. Hij meldt dat de inspectie SZW tot het oordeel kan komen dat sprake is van ‘arbeid onder gezag’. In dit verband verwijst hij naar de recent aan de Belastingdienst doorgegeven bevindingen over de pakketdiensten en op signalen over schijnzelfstandigheid. De mogelijkheid van de Belastingdienst om iets met deze signalen te doen waren tot op heden beperkt. Dat verandert volgens de minister door het wetsvoorstel ‘Deregulering beoordeling arbeidsrelaties’. Zodra deze wet in werking treedt zal de inspectie in overleg gaan met de Belastingdienst kijken hoe de signalen over ‘arbeid onder gezag’ structureel en zinvol kunnen worden gedeeld.

Ellen van Waaijen
Over Ellen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, [...]

Bekijk profiel