Hoe hoog is de verkrijgingsprijs van een aanmerkelijk belang?

In artikel 4.19 Wet Ib 2001 is bepaald dat de aanmerkelijkbelangwinst het verschil is tussen de overdrachtsprijs en de verkrijgingsprijs. Volgens artikel 4.21 Wet IB 2001 bestaat de verkrijgingsprijs uit de tegenprestatie bij verkrijging van de aanmerkelijkbelangaandelen. Voor zover de tegenprestatie niet uit geld bestaat, moet de tegenprestatie gewaardeerd worden op de waarde in het economische verkeer.


Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 30 oktober 2019 uitspraak gedaan wat bij een inbreng de waarde in het economische verkeer is.

De casus Verkrijging winstbewijzen en certificaten van aandelen Op 23 januari 2008 verwerft belanghebbende voor € 812.362,66 twee winstbewijzen E NV. Op 3 ...