Hoe staat het met de Verzuim-ontzorgverzekering?

Met ingang van 1 januari 2020 kunnen mkb-bedrijven de Verzuim-ontzorgverzekering afsluiten. Deze verzekering moet werkgevers ondersteunen als ze met ziekte of arbeidsongeschiktheid van hun werknemers te maken krijgen. Of veel werkgevers voor de Verzuim-ontzorgverzekering zullen kiezen, is de vraag. De tijd om over te stappen dringt en de beloofde voorlichtingscampagne van MKB-Nederland is er nog niet. 
In december 2018 is een kaderconvenant gesloten tussen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de werkgeversorganisaties en het Verbond van Verzekeraars met algemene ...