Hoeveel buffervermogen kwalificeert nog als ondernemingsvermogen?

Het overlijden van een DGA betekent dat over de aanmerkelijkbelangclaim in beginsel moet worden afgerekend. Onder voorwaarden is het echter mogelijk om de aanmerkelijkbelangclaim door te schuiven (artikel 4.17a Wet IB 2001). Een van de voorwaarden is dat er sprake moet zijn van ondernemingsvermogen. Het lastige is wat wel en wat niet als ondernemingsvermogen kwalificeert. Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 2 juli 2019 uitspraak gedaan in een casus waarbij in geschil was hoeveel buffervermogen in dit kader nog als ondernemingsvermogen kwalificeert.
De casus Een bv heeft pensioentoezeggingen gedaan aan A. De commerciële waarde van de pensioenverplichting bedraagt € 57.833 en de fiscale waarde € 27.108. ...