Hof Amsterdam: Studieschuld is niet verknocht

Partijen zijn gehuwd in gemeenschap van goederen en gaan scheiden. De vrouw is tijdens het huwelijk erachter gekomen dat de man een studieschuld heeft. In geschil is onder andere de toedeling van deze schuld.

De vrouw stelt onder andere dat de schuld aan de man verknocht is. Hij heeft het namelijk aan zichzelf te wijten dat hij de studie niet heeft afgerond.

 

Hof Amsterdam oordeelt dat deze stelling van de vrouw faalt. De beantwoording van de vraag of een schuld, wegens het hoogstpersoonlijk karakter daarvan, in afwijking van de hoofdregel van artikel 1:94 lid 2 BW aan een van de echtgenoten is verknocht en dus op de voet van artikel 1:94 lid 3 BW niet in de gemeenschap valt, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, waaronder met name de aard van die schuld, zoals deze mede door de maatschappelijke opvattingen wordt bepaald. Daarvan zal slechts in bijzondere omstandigheden sprake zijn.

De enkele stelling dat het aan de man zelf te wijten is dat hij zijn studie niet heeft afgemaakt is naar het oordeel van het hof onvoldoende om de studieschuld als verknocht aan te merken. Beide partijen zijn dan ook draagplichtig voor de studieschuld van de man.

Jos Brauwers
Over Jos

Jos Brauwers (1961) is als bedrijfs- en fiscaal econoom al ruim 30 jaar actief op het gebied van vermogensplanning, vermogensstructurering en fiscale structurering van de ondernemer. Hierin staat voor hem centraal welke (toekomst)doelen heeft een ondernemer en (hoe) kan de ondernemer deze [...]

Bekijk profiel