Hof Amsterdam: Vergoeding van 0,5% voor gebruik voormalige echtelijke woning.

Vergoeding van 0,5% voor gebruik voormalige echtelijke woning.

Partijen zijn in 1991 met elkaar gehuwd in gemeenschap van goederen. Partijen gaan scheiden.

De man komt in hoger beroep op tegen de vastgestelde vergoeding voor het alleengebruik van de (voormalige) echtelijke woning (de gebruiksvergoeding). De door de vrouw aan de man te betalen gebruiksvergoeding is door de rechtbank namelijk bepaald door uit te gaan van een vergoeding van slechts 0,5% over de geschatte overwaarde. 

Volgens de man dient in ieder geval te worden uitgegaan van een hoger rendement dan een 0,5%. Hij verwijst onder meer naar de door hem aangehaalde uitspraken van dit hof op dit punt waarin 2,5% is gehanteerd, in economisch mindere tijden dan nu.

Het hof ziet in wat de man heeft aangevoerd onvoldoende aanleiding om uit te gaan van een ander percentage dan het door de rechtbank gehanteerde percentage van 0,5. Dit gelet op de huidige rentevergoedingen op spaarrekeningen.