Hof Arnhem-Leeuwarden: Gift van stichting is belaste schenking omdat ANBI-status is ingetrokken

Hof Arnhem Leeuwarden heeft op 28 mei 2019 uitspraak gedaan of er sprake is van een schenking omdat belanghebbende geen geld kon lenen (om te studeren).

Belanghebbende heeft in 2014 van een stichting een bedrag van € 5.000 ontvangen ter (mede)financiering van haar studie. De stichting had de ANBI-status als bedoeld in artikel 5b lid 1 AWR. Eind 2013 is de ANBI-status echter ingetrokken, omdat duidelijk was geworden dat de stichting niet zou voldoen aan wat met ingang van 2014 werd geregeld in artikel 5b lid 1 letter a ten tweede AWR, zijnde het op elektronische wijze via internet openbaar maken van een reeks nader aangewezen gegevens. In 2014 heeft de stichting niet aan deze verplichting voldaan.

 

De inspecteur heeft aan belanghebbende een aanslag schenkbelasting opgelegd naar een belaste verkrijging in 2014 van € 2.908. Volgens belanghebbende is er echter geen sprake van een schenking omdat zij geen schulden kon aangaan. Hierdoor is er aldus belanghebbende geen sprake van verrijking.

 

Hof Arnhem Leeuwarden kan belanghebbende niet volgen in haar betoog dat zij geen schenking kan ontvangen omdat zij geen schulden kan aangaan. Immers, het aangaan van een schuld betekent dat men een verplichting aangaat tot terug- of afbetaling, terwijl het ontbreken van een dergelijke verplichting nu juist een wezenskenmerk is van de schenking. 

 

Volgens het hof is er ook geen sprake van een onredelijke belastingheffing.