Hof Arnhem-Leeuwarden: Inkomensverlies door verkoop onderneming is niet verwijtbaar

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 19 mei 2019 uitspraak gedaan of inkomensverlies door verkoop van de onderneming verwijtbaar is.

Partijen zijn gescheiden. De man heeft zijn eenmanszaak overgedragen aan een werknemer en is vervolgens voor 20 uur per week in dienst getreden bij de overgedragen onderneming.

 

In geschil is het inkomen van de man. In het bijzonder moet worden bezien of sprake is van ‘verwijtbaar inkomensverlies’.

 

Naar het oordeel van Hof Arnhem-Leeuwarden heeft de man aannemelijk gemaakt dat met name medische redenen ten grondslag hebben gelegen aan de beslissing om zijn onderneming over te dragen aan zijn werknemer en vervolgens bij deze werknemer in dienst te treden. De man heeft daarmee beoogd zijn arbeidsmogelijkheden voor dat moment en de toekomst, en daarmee zijn inkomsten, zo veel mogelijk op peil te houden.

 

Anders dan de vrouw is het hof van oordeel dat de inkomensvermindering die daardoor is ontstaan niet herstelbaar is en de man hiervan geen verwijt kan worden gemaakt. Gelet op de medische situatie van de man heeft hij deze keuze mogen maken.

 

Alles in ogenschouw nemende ziet het hof geen aanleiding om bij de vaststelling van het inkomen van de man voorbij te gaan aan de overdracht van de onderneming en de (financiële) gevolgen daarvan, en alsnog uit te gaan van (fictieve) inkomsten uit de onderneming.

Jos Brauwers
Over Jos

Jos Brauwers (1961) is als bedrijfs- en fiscaal econoom al ruim 30 jaar actief op het gebied van vermogensplanning, vermogensstructurering en fiscale structurering van de ondernemer. Hierin staat voor hem centraal welke (toekomst)doelen heeft een ondernemer en (hoe) kan de ondernemer deze [...]

Bekijk profiel